Gastroenteroloji
ve İç Hastalıkları Uzmanı

Uzmanlık

Dr. Meral Sözen

Doktor

Dr. Meral Sözen

meral-sozenDr. Meral Sözen Kimdir? 

Ankara’da doğdum. Lisans öncesi eğitimlerimi Ankara’da tamamlamamın ardından 1998’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığım tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak 2005 yılında tıp doktoru ünvanını aldım.

2005-2010 yılları arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları bölümünde ihtisasımı yaptım ve İç Hastalıkları uzmanlığını aldım.

2010 yılı içerisinde yapılan yan dal uzmanlık sınavı ile Turgut Özal Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık sınavını kazanıp 2010-2014 yılları arasında gastroenteroloji alanında eğitim aldım. Bu süreçte birçok bilimsel programa katılarak eğitim alanımı genişletme fırsatı buldum.

Başta Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere farklı devlet hastanelerinde çalışarak hastalıklarla ilgili deneyimlerimi artırma fırsatı buldum. Birçok bilimsel eğitim programına katılarak farklı hastalıkların tedavisi ile ilgili deneyimlerimi artırdım. Özellikle Şanlıurfa’da endoskopik girişimler açısından çok farklı vakalara müdahale etme ve karaciğer hastalıkları takibi konusunda zor vakalara müdahale imkanım oldu. Bu süreç benim açımdan özellikle endoskopide zor vakalar ve ileri dönem karaciğer hastalıkları ile ilgili deneyim kazanmama neden oldu. Eğitim hayatım boyunca Tıp alanında birçok kongre ve eğitime katıldım. Doğada vakit geçirmeyi, spor yapmayı ve kitap okumayı severim.

Devlet hastanelerindeki tecrübe kazanma sürecinin ardından teknolojik imkanlarını daha iyi olduğu kendi muayenehanemde çalışmaya başlayarak insanlara daha kaliteli bir hizmet sunmayı planladım. Muayenehanemde bulunan ekipmanlarım günümüz koşullarındaki en iyi aletler olduğu için keyifle çalışıyoruz.

 


Araştırmalar ve Yayınlar

YURTDIŞI YAYINLAR

1- M.SÖZEN, M.SUHER. Comparison of ranson criteria with paraoxonase, oxidative stres index and CRP in patients with acute pancreatitis.pak j med sci, 2012 ;28(5)epub

2-M.SÖZEN, M.YALAZA, C.TÜRKAY, Is there a link between upper gastrointestinal polyps and colonic polyps? A retrospective study from Turkish cohort. Medical Express, 2016 aug;3(4)M160406

3-A.BOZKURT, M.SÖZEN, İ. KIRBAŞ, İ.BİLGİÇ, B. KASAPOĞLU, I. NADİR. Acute lower gastrointestinal bleeding originating from an arteriovenous fistula of superior rectal artery. Internatıonal journal of colorectal disease. 2016 nov;29:1433

4- H.YILMAZ, K.S.YALÇIN, M. NAMUSLU, H.T. ÇELİK, M.SÖZEN, O.İNAN, I.NADİR, C.TÜRKAY, A.AKÇAY, A.KOŞAR. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) could be beter predictor than c-reactive Prtoein for liver fibrosis in non-alcoholic steatohepatitis. Ann clin lab sci.2015 may-june ;45(3):278-286

YURTİÇİ YAYINLAR

1- M.SÖZEN, C.TÜRKAY. Ursodeoksikolik asit için tıbbi endikasyonlar ve etki mekanizmaları. Güncel gastroenteroloji 2011 Aralık;15/4:245-253

2-İ.KIRBAŞ, I.NADİR, M.SÖZEN, C.TÜRKAY. Treatment of cystic duct Stones with percutaneous cholecystostomy and cystic duct stend. Akademik Gastroenteroloji Dergisi,2011:10/1:40-42

3-I.NADİR, C.TÜRKAY, M.SÖZEN, Ö.BALÇIK, S.YENİDÜNYA, A.KOŞAR. Nadir bir kronik diyare nedeni: Mantle cell lenfoma ve eşlik eden multiple myelom olgusu. Endoskopi dergisi,2011;19(2):73-74


BİLDİRİLER

Yurtiçi Poster Bildiriler

1- C.TÜRKAY, B.KASAPOĞLU, M.İKİZEK, K.S.YALÇIN, S.UYSAL, M.SÖZEN, I.NADİR, R. YİĞİTOĞLU. Nondiyabetik,nonobez hastalarda serum APO-A, APO-Bve okside ldl düzeylerinin alkol dışı karaciğer yağlanması ile ilişkisinin değerlendirilmesi, 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ankara, 2011

2- M.SÖZEN, C.TÜRKAY, I. NADİR, M.BOZER, Operasyon Sonrası Karın Ağrısı ile gelen olgu, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012, Antalya, P86

3- M.SÖZEN, B. KASAPOĞLU, C.TÜRKAY, İntragastrik balon Uygulanmasına Dair Nadir Bir Durum, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012, Antalya, P132

4- M.SÖZEN, C.TÜRKAY, I.NADİR, Propranolol Kullanımına Bağlı Raynauld Fenomeni, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012, Antalya, P243

5- M.SÖZEN, C.TÜRKAY, B.BOZKURT, I.NADİR, Ursodeoksikolik Asit Kullanımına Bağlı Allerjik Reaksiyon, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012, Antalya, P244

6- S. GÜVEN KARATAŞ, M.SÖZEN, I.NADİR, C.TÜRKAY Masif Asitli Olgu Sunumu, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012,Antalya, P-289

7- M.SÖZEN, C.TÜRKAY, İ. ERDEMLİ,I. NADİR, K.S.YALÇIN, FMF’li Hastada Kolşisin ve Proton Pompa İnhibitörleri Etkileşimi, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012,Antalya, P-372

8- B.KASAPOĞLU, C.TÜRKAY, M.SÖZEN, K.S.YALÇIN, Ş.AYTAÇ, Alkol Dışı Karaciğer Yağlanmasının Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkileri, 9. Ulusal Hepatoloji Haftası, 2013, İstanbul, P-75

9- B.KASAPOĞLU, C.TÜRKAY, K.S.YALÇIN, A.ÇARLIOĞLU, M.SÖZEN, A.KÖKTENER. Düşük D Vitamini seviyeleri Non-obez artmış alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkilidir, 9. Ulusal Hepatoloji Haftası, 2013, İstanbul, P-83

10- K.S.YALÇIN, B.KASAPOĞLU, C.TÜRKAY, M.SÖZEN, S.YENİDÜNYA, Karaciğerde İleri Fibrozisi Göstermede Aspartat Platelet Oran İndeksinin yeri, 9. Ulusal Hepatoloji Haftası, 2013, İstanbul, P-89

11- M.SÖZEN, C.TÜRKAY, B.KASAPOĞLU, F. KEREN, Ö. ŞAHİN BALÇIK, Yetişkin Hastada Az Görülen Bir Hepatosplenomegali Nedeni,:Gaucher Hastalığı, 9. Ulusal Hepatoloji Haftası, 2013, İstanbul, P-72

12- M.SÖZEN, C.TÜRKAY, I.NADİR, Çöliak hastalığı, primer biliyer siroz ve tip 1 diaybet birlikteliği- vaka sunumu, 9. Ulusal Hepatoloji Haftası, 2013, İstanbul, P-292

13- M.SÖZEN. Nadir Rastlanan Dispeptik Yakınma Nedeni, 30. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2013, p-98

14-I.NADİR, C.TÜRKAY, M.SÖZEN, Ö.BALÇIK, S.YENİDÜNYA, A.KOŞAR. Nadir bir kronik diyare nedeni: Mantle cell lenfoma ve eşlik ededn multiple myelom olgusu. 2. İBH Okulu, 2013

15-I.NADİR, M.SÖZEN, S.KABATAŞ, Fulminan seyir gösteren psödömembranöz enterokolit olgusu, 1. Endoskopi günleri, İstanbul, 2013

Yurtdışı Poster Bildiriler

1- D.TUZUN, M.SÖZEN, T.T.YILMAZER, M.SUHER. Bıochemical parameters and antropometric measurements in patients with metabolic syndrome. 10th Meeting of the Mediterranean Group fort he Study of Diabetes, 2007,Istanbul, Turkey. P-119


Diğer Yayınlar

KONGRE KATILIMLARI

XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye 26-27 Kasım 2006
Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 24-28 Kasım 2007
11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5-9 Ekim 2009
8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1-5 Haziran 2011
28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Türkiye, 16-20 Kasım 2011
29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Türkiye, 20-25 Kasım 2012
9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs- 1 Haziran 2013
1.Gastrointestinal Endoskopi Günleri, İstanbul, Türkiye, 2014
24th Annual Conference of Asian Pacific Assosiation fort he Study of the Liver, İstanbul, Turkey 12-15 Mart 2014

KURS KATILIMLARI

1-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, Ankara,Türkiye, 28-31 Mart 2007
2-5. Gazi İç Hastalıkları Günleri, Ankara,Türkiye, 7-8 Mart 2008
3-6. Gazi İç Hastalıkları Günleri, Ankara,Türkiye, 6-7 Mart 2009
4-Gastroenteroloji Okulu II, Antalya, Türkiye, 11-13 Mart 2011
5- Gastroenterologlar için Temel Ultrasonografi Kursu-1, Mersin,Türkiye, 23-24 Eylül 2011
6- Fonksiyonel Anorektal Hastalıklarda Tanı Methodları Kursu, İstanbul, Türkiye, 2013
7- İBH Okulu 2013, İstanbul, Türkiye, 2-4 Mayıs 2013

Hemen ARA!
Yol Tarifi